Werkwijze

HsR biedt haar dienstverlening aan diverse partijen aan.

Bijvoorbeeld:

De makelaar die de verhuurde ruimte geschikt maakt voor de nieuwe gebruiker.

De projectinrichter die de inrichting van een casco of bestaand pand als turn-key opdracht uitvoert voor een opdrachtgever.

De ondernemer die zijn bestaande huisvesting wil upgraden en/of geschikt wil maken voor de veranderingen binnen zijn organisatie.

Huisvestings- en interieurprojecten, of het nu nieuwbouw, verbouw of een verhuizing betreft, zijn complexe processen waarbij veel partijen betrokken zijn.

Voor u als klant is dit geen dagelijkse kost, daarom zal het veel tijd kosten om een dergelijk project in goede banen te leiden.

Tijd die ten koste gaat van de eigen werkzaamheden.

Ons werk is juist het organiseren en realiseren van deze projecten.
Ervoor zorgen dat alle partijen op tijd en volgens afspraak hun werkzaamheden verrichten, van de stoffeerder tot en met installateur.
Het eindresultaat is een project wat bouwtechnisch, indelingstechnisch, esthetisch en financieel gerealiseerd is volgens uw wensen.

Zaken die, na overleg en overeenstemming, onderdeel kunnen uitmaken van de opdracht met u als opdrachtgever zijn bijvoorbeeld:
• Inventarisatie van de mogelijkheden.
• Ontwerp in 2D en 3D.
• Opstelling kostenraming.
• Opstellen projectplanning.
• Opstellen omschrijving werkzaamheden.
• Prijsaanvraag t.b.v. uitvoering werkzaamheden.
• Advies m.b.t. verlenen van opdrachten t.b.v. uitvoering.
• Coördinatie en begeleiding werkzaamheden.
• Coördinatie en begeleiding van de eventuele verhuizing.
• Oplevering en overdracht aan opdrachtgever.
• Nazorg, na de ingebruikname.

Om een goede en ergonomisch verantwoorde werkomgeving te waarborgen zullen
adviezen betreffende akoestiek, verlichting, de werkplek, interieurbeplanting en klimaat onderdeel kunnen uitmaken van de opdracht.

Om tot een goed eindresultaat te komen worden een aantal stappen doorlopen tijdens het project.

Tijdens de inventarisatie worden de wensen van de klant, de werkprocessen en de mogelijkheden en onmogelijkheden van de beschikbare ruimte besproken en opgenomen.
Deze wensen en bevindingen worden in de ontwerpfase vertaald naar een ruimtelijk plan wat gevisualiseerd wordt in een 3D voorstelling van het toekomstige interieur.

Om de realisatie van het project zo geruisloos mogelijk te laten verlopen, worden alle werkzaamheden en leveringen nauwkeurig op elkaar afgestemd en ingepland.
Tijdens de uitvoering worden de planning en de financiën nauwlettend in de gaten gehouden en bewaakt, zodat het project wordt opgeleverd binnen het overeengekomen budget en tijdspad.
Design to Budget

Kostenbeheersing is altijd een belangrijk onderwerp.

Een verhuizing of verbouwing brengt kosten met zich mee die u als opdrachtgever wellicht niet op voorhand kunt inschatten.

Om voorafgaand aan het project inzage te geven in de kosten, kunnen wij een raming maken van de te verwachten kosten gebaseerd op de oppervlakte van de ruimte en het gewenste afwerkingsniveau.

Op basis hiervan kunt u het budget en de uitgangspunten voor het kwaliteitsniveau formuleren.

Wij werken volgens het principe ‘Design to Budget’ of beter gezegd ‘Realize to Budget’.

Dit betekent dat het budget, het gekozen kwaliteitsniveau en het Programma van Eisen voor ons uitgangspunt zijn voor het ontwerp en de realisatie.

Dit zorgt ervoor dat er al in een vroeg stadium van het traject inzicht is in de kosten en wat daarvoor gerealiseerd wordt.